Centrul Horia Motoi | Asociatia pentru ajutorarea copiilor cu autism din Romania

    Evaluări

"Primul lucru pe care l-am învățat despre autism a fost ca trebuie sa facem ceva acum! Nu mâine, nu mai incolo, ci acum."...mai mult

Evaluările inițiale pentru copiii diagnosticați sau suspectați de TSA (Tulburare din spectru autist) sunt cele mai importante în stabilirea planului de intervenție personalizat.
     Ele au loc in cadrul Centrului Horia Moțoi și durează între 4 şi 20 de ore, în funcție de vârsta şi nivelul de dezvoltare al copilului.

1. Evaluarea limbajului de bază și a competențelor de învăţare (ABLLS-R)

     Cui i se aplică? Acesta este un instrument de evaluare a competențelor copiilor cu vârsta până în 7 ani. În urma evaluării, un curriculum individualizat este stabilit.
     Ce măsoară? Evaluarea oferă o analiză cuprinzătoare a 544 abilități din 25 de arii ce țin de comunicare, competențe sociale, dezvoltare cognitivă și motrică, capacitatea de a învăța din experiență.
     La cât timp se repetă? Este administrată anual sau bianual.

2. Evaluarea limbajului si a abilitatilor sociale (VB-MAPP)

     Cui i se aplică? Copiilor sub 4 ani, cu autism sau alte deficiențe de dezvoltare. Acesta poate fi folosit și pentru copiii care au manifestat întârzieri în dezvoltarea limbajului.
     Ce măsoară? Această evaluare măsoară: abilitățile intraverbale, de cereri și numiri; imitație motorie; joacă independentă; interacțiune socială; performanță vizuală; structură lingvistică; abilități academice timpurii și de grup.
     La ce ajută? Pe baza evaluării este: stabilită prioritatea intervențiilor din curriculum; oferit părinților și altor profesioniști un feedback; planificat curriculum-ul individual de intervenție.

3. Evaluarea - ESDM Checklist

     Cui i se aplică? Copiilor cu vârste cuprinse între 18 luni și 4 ani.
     Cine participă? Un părinte, coordonatorul, terapeutul. La sfârșitul săptămânii, amândoi părinții.
     Ce măsoară?


     Ce se întâmplă?


     La cât timp se repetă?

4. Denver II

     Cui i se aplică? Copiilor de toate vârstele, pentru a identifica acei copii ce manifestă întârzieri în dezvoltare.
     Despre Denver. Testul Denver este un instrument de screening, ce oferă o analiză cuprinzătoare a dezvoltării generale a copilului și semnalează potențialele dificultăți în dezvoltare.
     Ce măsoară?Constă în măsurarea a 125 de itemi (sarcini) prin care copilul este evaluat în următoarele arii:

În Centrul Horia Moţoi aplicăm intervenţia comportamentală ABA (Applied Behaviour Analysis sau Analiza Comportamentală Aplicată).
O metoda de intervenție pentru copiii cu autism și întârzieri în dezvoltare cu vârstă mai mică de 4 ani.
O componentă foarte importantă în recuperarea copiilor cu autism este performanța terapeuților pentru că ei sunt direct implicați în predarea abilităților.
Evaluările iniţiale pentru copiii diagnosticaţi sau suspectaţi de TSA (Tulburare din spectru autist) sunt cele mai importante în stabilirea planului de intervenţie personalizat.