Centrul Horia Motoi | Asociatia pentru ajutorarea copiilor cu autism din Romania

    Evaluări

"Primul lucru pe care l-am învățat despre autism a fost ca trebuie sa facem ceva acum! Nu mâine, nu mai incolo, ci acum."...mai mult

  Evaluările iniţiale pentru copiii diagnosticaţi sau suspectaţi de TSA (Tulburare din spectru autist) sunt cele mai importante în stabilirea planului de intervenţie personalizat.

  Ele au loc in cadrul Centrului Horia Moţoi şi durează între 4 şi 20 de ore, în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare al copilului.

 

    Evaluarea limbajului de bază şi a competenţelor de învăţare (ABLLS-R)

 

Acesta este un instrument de evaluare şi observare a competenţelor copiilor cu vârsta până în 7 ani, ce determină realizarea ulterioară a unui curriculum individualizat.
Evaluarea oferă o analiză cuprinzătoare a 544 abilităţi din 25 de arii care ţin de comunicare, competenţe sociale, dezvoltare cognitivă şi motrică, de auto-servire.
Acest instrument de evaluare facilitează identificarea aptitudinilor necesare copilului pentru a comunica în mod eficient şi de a învăţa din experienţele de zi cu zi.
Administrată anual sau bianual, evaluarea ABLLS-R serveste ca punct de referinţă pentru măsurarea progresului copilului dumneavoastră în ariile de competenţe vizate.

 

    Evaluarea limbajului (VB-MAPP)

 

VB-MAPP este utilizat cel mai frecvent pentru a evalua persoanele până în 4 ani, cu autism şi alte deficienţe de dezvoltare. Acesta poate fi folosit şi pentru copiii care au manifestat întârzieri în dezvoltarea limbajului.
Această evaluare identifică nivelul de performanţă al copilului cu privire la abilităţile de cereri, numiri, intraverbal, ascultător, imitaţie motorie, joacă independenta, interacţiune socială, performanţă vizuală, structura lingvistică, abilităţi de grup şi abilităţi academice timpurii.
Rezultatele evaluării sunt de ajutor pentru a acorda prioritate nevoilor de intervenţie, pentru a oferi un feedback parinţilor şi altor profeşionisti, dar şi pentru planificarea curriculum-ului individual de intervenţie.
Evaluarea VB-MAPP serveste ca punct de referinţa pentru măsurarea progresului copilului dumneavoastră în ariile de competenţe vizate.

    ASRS

 

ASRS (Autism Spectrum Rating Scales, Scalele de Evaluare a Tulburărilor din Spectrul Autist) măsoară comportamentele asociate Tulburărilor de Spectru Autist în cazul copiilor cu vârste între 2 şi 11 ani. Citeste mai mult...

    CONNERS

 

Conners este o metodă minuţioasă de evaluare a tulburărilor de deficit de atenţie şi de hiperactivitate (ADHD, Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder) şi a tulburărilor relaţionate cu acestea. Testul oferă o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât şi pe cele şcolare şi de acasă ale acestora. Citeste mai mult...

    BASC

 

BASC (Behavior Assessment System for Children - Sistemul de Evaluare a Comportamentului Copiilor) este un sistem de evaluare multidimensional şi multimetodic, foarte cunoscut la nivel mondial, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 11 de ani. Citeste mai mult...

    ABAS

 

ABAS (Adaptive Behavior Assessment System - Sistemul de Evaluare a Comportamentelor Adaptative) evaluează în ce măsură copilul şi-a însuşit deprinderile necesare traiului zilnic, prin analiza comparativă între ceea ce face el efectiv şi ceea ce ar trebui să facă la vârsta pe care o are. Se adresează copiilor între 0 şi 12 ani. Citeste mai mult...

    LSI - Learning Styles Inventory

 

LSI - Learning Styles Inventory investighează temperamentul copilului și felul în care acesta influențează preferințele și stilul său de învățare. LSI se adresează copiilor cu vârsta peste 8 ani.  Citeste mai mult...

În Centrul Horia Moţoi aplicăm intervenţia comportamentală ABA (Applied Behaviour Analysis sau Analiza Comportamentală Aplicată).
Evaluările iniţiale pentru copiii diagnosticaţi sau suspectaţi de TSA (Tulburare din spectru autist) sunt cele mai importante în stabilirea planului de intervenţie personalizat.
Nu ezitaţi să solicitaţi ajutorul logopedului atunci cand suspectaţi o deficienţă în limbajul copilului dumneavoastră.