Centrul Horia Motoi | Asociatia pentru ajutorarea copiilor cu autism din Romania


    Redirecţionează 20% din impozitul pe profit datorat Statului

 

   Asociaţia pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din România Horia Moţoi (A.A.C.A.R. "Horia Moţoi")


        IBAN RO39INGB0000999908963688
        Banca ING, sucursala Dristor
        CIF: 17159125
        Înscrierea în Reg. Comerţului: PJ/40/168/2004
        Adresa: Str Papiu Ilarian, nr 15, parter, interfon 01, sector 3, Bucureşti

La sfârşitul fiecărui an, 20% din impozitul tău pe profit ajunge la stat. Tu ii poţi direcţiona spre orice ONG, fără costuri suplimentare. Dacă vrei să sprijini o cauză, iată ce trebuie să ştii.

 

   Cum pot companiile redirecţiona 20% din impozitul pe profit?

 

Modalitatea de redirecţionare este foarte simplă. Compania işi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care işi doreşte sa il sustină, iar cheltuielile sunt deductibile.
Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afectează profitul net al companiei.
Sponsorizarea este total deductibilă din impozit dacă se încadrează în limitele impuse de codul fiscal.

 

   Ce înseamnă redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit?

 

Suma redirecţionată nu poate fi mai mare de 3 la 1000 din cifra de afaceri, iar plăţile trebuie făcute până la 31 decembrie 2014, pentru ca suma sa poată fi scăzută din impozitul pe profit aferent anului fiscal.

 

   Cum pot calcula acest procent?

 

Impozitul pe profit al oricărei companii poate avea urmatoarea repartizare, conform Codului Fiscal:
Extras cod fiscal
Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p)
"contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mercenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat."
- reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar – cash sau virament bancar.

 

   Exemplu de calcul

 

CA(total venituri) = 100.000lei
Cheltuieli= 80.000lei
Profit brut= 20.000lei din care impozitul aferent acestui profit 16% este de 3200lei
3%O din CA = 300lei
20% din impozitul de 3200lei este 640lei
Deci se poate dona suma de 300lei
Cum va apărea în contabilitate
CA(total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli totale inclusiv sponsorizarea = 80.300 lei
Profit impozabil= 19700lei+300lei (readăugam cei 300lei pe care i-am scăzut mai sus din venituri) = 20.000 lei (ajungem la acelaşi profit pe care l-am avut dacă nu donam nimic)
Impozit 16% =3200 lei
Din acest impozit se scad cei 300 lei acordati pt sponsorizare şi se vireaza la stat 2900 lei.